Magunkról

NJSZT Közoktatási Szakosztály

A szakmai közösség az informatika és a közoktatás egyéb témaköreit művelő tanárok számára hivatott fórumot biztosítani az informatika oktatási kérdéseiben való együttműködésről: az IKT tantárgyi és extrakurikuláris lehetőségeivel való megismertetésük és segítésük révén. Játékos vetélkedőket, versenyeket, összejöveteleket és fórumokat szervez, amelyek az ismerkedés mellett az aktivitást is elősegítik. Közreműködik hazai és nemzetközi szakmai szervezetek munkájában.

Elnök: Pluhár Zsuzsa

ELTE T@T Labor

A T@T a Tanulást (digitálisan)elősegítő Technológia, az angol TEL (Technology Enchanced Learning) kifejezésből származik. Az ELTE T@T labor az Informatikai Kar Média- és Oktatásinformatikai Tanszékén belül jött létre és hivatásának tartja az élményalapú tanulási környezetek meghonosítását az oktatáson belül. Ennek érdekében fejti ki oktatási, kutatási és fejlesztési tevékenységeit a legfrissebben megjelenő technológiák alkalmazásával. Célunk, olyan innovatív informális tanulási installációk felállítása, amelyek lehetnek akár a formális tanulás eszközei is, de alkalmasak más környezetben (például múzeumokban) is az érdeklődés felkeltésére és a felfedezés élményének átadására.

Vezető: Dr. Turcsányi-Szabó Márta, egyetemi docens

Tagok:

  • Dr. Abonyi-Tóth Andor, egyetemi adjunktus
  • Pluhár Zsuzsa, egyetemi tanársegéd