Szakköri anyag

Szakköri segédlet Makecode alapokon

Megjelent a Programozzunk micro:biteket! című szakköri anyagunk, amely szabadon letölthető.

A szakköri tematikát 14 alkalomra terveztük, a célcsoportot a kódolással ismerkedő diákok jelentik, ezért a Makecode Blokk szerkesztőt használjuk, a példákat ezen környezetben hoztuk létre és osztottuk meg.

A mellékletben a felületen elérhető, gyakran használt blokkok rövid leírását is közöljük.

Leírásunk elsősorban informatika tanárok számára készült, ezért nem térünk ki az alapvető programozással kapcsolatos fogalmak ismertetésére (pl. ciklus, elágazás). Kérjük a kollégákat, hogy ezen fogalmakat a megfelelő helyen, a szakköri anyagban található példák segítségével magyarázzák el a diákoknak. A példákat úgy igyekeztünk felépíteni, hogy egyszerre ne kelljen több fogalmat is bevezetni.

Kiadványunk csak egy lehetséges tematikát mutat be, ettől szabadon el lehet térni, sőt arra bíztatunk mindenkit, hogy módosítsa az anyagot, vigye bele saját ötleteit a foglalkozásokba.

A kiadvány „A felsőoktatásba bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban” (EFOP-3.4.4-16-2017-006) című pályázat keretében készült.

Szakköri segédlet Python alapokon

A következőkben olyan szakköri segédletet teszünk közzé, amely a micro:bitek Python nyelven való programozásával foglalkozik.

A szakköri anyagot Szűcs Norbert, az angol nyelv és kultúra tanára, informatikatanár szakos hallgató készítette szakdolgozatként 2019-ben az ELTE Informatikai Karán. A terv az volt, hogy olyan dolgozat készüljön, amely szabadon elérhető és hozzáférhető lesz a micro:bitekkel foglalkozó tanári közösség számára.

A szakkör 12, egyenként 90 perces alkalomból áll, de természetesen az időkeretek szabadon variálhatók. Minden alkalom elején található egy áttekintő táblázat az adott óra anyagával, a javasolt munkaformával, valamint az ajánlott időkerettel. Ezután következnek az egyes egységek teljes leírással, példaprogramokkal.

A tartalomjegyzék:

 • Bevezető
 • 1. alkalom (információ megjelenítése a LED mátrixon, animációk)
 • 2. alkalom (a kijelző további lehetőségei, események kezelése ciklussal)
 • 3. alkalom (pinek kezelése, LED használata, véletlenszámok)
 • 4. alkalom (zene)
 • 5. alkalom (mozgás, gesztusok)
 • 6. alkalom (iránytű, rádió)
 • 7. alkalom (távíró készítése)
 • 8. alkalom (fájlkezelés)
 • 9. alkalom (hétköznapi tárgyak használata)
 • 10. alkalom (játékkészítés)
 • 11-12. alkalom (saját projektek megvalósítása)
 • Összefoglalás
 • Irodalomjegyzék

A szakdolgozat és a kapcsolódó példakódok az alábbi csomagban letölthetőek: microbit_python_szakkor_szucsnorbert

Informatikai gondolkodás fejlesztése micro:bitekkel, csoportmunkában

Egy újabb szakdolgozattal szeretnénk kedveskedni a micro:bit-es közösségnek. A dolgozat szerzője Simon Mónika.

A szakdolgozatként elkészített anyag az informatikai gondolkodás fejlesztését tűzte ki célul, a csoportmunka és a micro:bitekben rejlő lehetőségek segítségével.

A szakköri anyag 14 alkalomból áll, alkalmanként 90 perces foglalkozásokkal.

A szakdolgozat letöltése:
SimonMonika_informatikaigondolkodas_microbit_publ2019

A kapcsolódó állományok letöltése