Programozzunk micro:biteket Python nyelven (Szűcs Norbert anyaga)

A következőkben olyan szakköri segédletet teszünk közzé, amely a micro:bitek Python nyelven való programozásával foglalkozik.

A szakköri anyagot Szűcs Norbert, az angol nyelv és kultúra tanára, informatikatanár szakos hallgató készítette szakdolgozatként 2019-ben az ELTE Informatikai Karán. A terv az volt, hogy olyan dolgozat készüljön, amely szabadon elérhető és hozzáférhető lesz a micro:bitekkel foglalkozó tanári közösség számára.

A szakkör 12, egyenként 90 perces alkalomból áll, de természetesen az időkeretek szabadon variálhatók. Minden alkalom elején található egy áttekintő táblázat az adott óra anyagával, a javasolt munkaformával, valamint az ajánlott időkerettel. Ezután következnek az egyes egységek teljes leírással, példaprogramokkal.

A tartalomjegyzék:

 • Bevezető
 • 1. alkalom (információ megjelenítése a LED mátrixon, animációk)
 • 2. alkalom (a kijelző további lehetőségei, események kezelése ciklussal)
 • 3. alkalom (pinek kezelése, LED használata, véletlenszámok)
 • 4. alkalom (zene)
 • 5. alkalom (mozgás, gesztusok)
 • 6. alkalom (iránytű, rádió)
 • 7. alkalom (távíró készítése)
 • 8. alkalom (fájlkezelés)
 • 9. alkalom (hétköznapi tárgyak használata)
 • 10. alkalom (játékkészítés)
 • 11-12. alkalom (saját projektek megvalósítása)
 • Összefoglalás
 • Irodalomjegyzék

A szakdolgozat és a kapcsolódó példakódok az alábbi csomagban letölthetőek: microbit_python_szakkor_szucsnorbert